Nauka:

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Magister nauk politycznych, Uniwersytet Wrocławski

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (średniozaawansowany), rosyjski (podstawowy)

Agnieszka Kulesa

Ekonomista

Agnieszka Kulesa specjalizuje się w problematyce rynku pracy i międzynarodowych migracjach zarobkowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantką Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2007–2010 pracowała w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; w latach 2010–2014 w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP, gdzie odpowiadała za współpracę międzynarodową w dziedzinie migracji i koordynację działań w ramach Procesu Praskiego. W latach 2014–2016 mieszkała w Londynie, gdzie pracowała w organizacji pozarządowej współkoordynując projekt integracyjny dla migrantów z Polski oraz woluntarystycznie wspierała uchodźców, osoby w procedurze azylowej oraz ofiary handlu ludźmi. W okresie 2017–2018 pracowała w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie jako analityczka i koordynatorka projektów, pełniąc także funkcję Kierowniczki Programu Polityki Migracyjnej.

Specjalizacje:

  • migracje zarobkowe i rynki pracy
  • nierówności na rynkach pracy
  • wymiar zewnętrzny polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej
  • zarządzanie migracjami

Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE