Nauka:

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Magister nauk politycznych, Uniwersytet Wrocławski

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (średniozaawansowany), rosyjski (podstawowy)

Agnieszka Kulesa

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kulesa jest ekonomistką CASE od 2018 r. Specjalizuje się w problematyce rynku pracy, międzynarodowych migracji zarobkowych oraz polityki migracyjnej w Unii Europejskiej i poza nią. W trakcie swojej kariery zdobyła bogate doświadczenie w sektorze prywatnym i publicznym. Pracowała w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie (2017-2018), również jako Kierowniczka Programu Polityki Migracyjnej, oraz w Departamencie Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP (2010-2014), gdzie odpowiadała za współpracę międzynarodową w obszarze migracji i koordynowała działania w ramach Procesu Praskiego. Pracowała również w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). W 2021 r. ukończyła studia doktorskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Kierowała i brała udział w projektach badawczych dotyczących migracji i rynków pracy, jest też autorką artykułów naukowych na ten temat. Była panelistką podczas wielu wydarzeń organizowanych przez polskie i zagraniczne instytucje publiczne i prywatne, systematycznie udziela komentarzy dla mediów (m.in. „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Financial Times”, BBC).


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE