Raporty CASE

W poszukiwaniu nowych możliwości. Migracje cyrkulacyjne między Białorusią a Polską, Słowacją i Republiką Czeską

Migracja cyrkulacyjna (circular migration) obejmuje wiele różnych wzorów migracji. Choć nie ma zgody co do definicji migracji cyrkulacyjnej, powszechnie przyjmuje się, że charakteryzuje się ona tymczasowością, powtarzalnością, legalnością i kierunkowością, odznaczającą się tym, że dana osoba realizuje wybrany wzorzec migracji cyrkulacyjnej. W raporcie „In search of new opportunities. Circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and the Czech Republic“ autorzy koncentrują się na migracjach cyrkulacyjnych w celach zarobkowych oraz badają społeczne i ekonomiczne skutki migracji cyrkulacyjnych pomiędzy Białorusią a Polską, Słowacją i Czechami. Zasadniczym pytaniem analizy jest to, w jaki sposób zarządzanie cyrkulacyjną migracją zarobkową mogłoby, w dłuższej perspektywie, przyczynić się do optymalizacji zasobów pracy zarówno w kraju pochodzenia, jak i w krajach docelowych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw migrantów.

Raport „In search of new opportunities. Circular migration between Belarus and Poland, Slovakia and the Czech Republic“ koncentruje się na najnowszych przepływach cyrkulacyjnych z Białorusi (2010-2019/2020). Tam, gdzie jest to istotne, omówiono również wybrane aspekty migracji cyrkulacyjnej z Ukrainy.

Kluczowe pytania, na które chcieli odpowiedzieć autorzy raportu to:

  • Jakie są główne trendy imigracji zarobkowej (krótkookresowej i cyrkulacyjnej) obywateli Białorusi do Polski, Słowacji i Czech oraz trendy emigracji zarobkowej z Białorusi?
  • Jakie są ogólne perspektywy gospodarcze badanych krajów i jakie są związane z tym potrzeby rynku pracy, zarówno obecne, jak i prognozowane?
  • Jakie reakcje w zakresie polityki migracyjnej podjęło każde z badanych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)?
  • Czy analizowane państwa zaangażowały się w jakąkolwiek formę współpracy w zakresie migracji cyrkulacyjnej?

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje w j. polskim

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje w j. czeskim

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje w j. słowackim

 

Kluczowe wnioski i rekomendacje w j. rosyjskim

 

Czytaj / Pobierz Raport w j. angielskim