Finansowe ABC. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży oraz opiekunów usamodzielniania

Niniejszy podręcznik stanowi materiał pomocniczy do zajęć na temat wybranych finansowych aspektów usamodzielniania się młodych ludzi. W podręczniku poruszono cztery główne zagadnienia:

  • zarządzanie budżetem domowym,
  • prowadzenie konta w banku,
  • praca oraz
  • podatki.

Znajomość i rozumienie tych zagadnień są konieczne do samodzielnego życia. Młodzi ludzie, którzy znajdują się pod opieką Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, nie mają okazji do tego, aby wiedzy, która zawarta jest w podręczniku, nauczyć się w domu. Dorastając, nie mogą czerpać wzorców z postaw rodziców, stąd tak ważne jest podejmowanie problematyki finansowych aspektów usamodzielniania się w trakcie zajęć.

Aspekt finansowy jest oczywiście tylko jednym z wielu wymiarów samodzielności. Być może nie najważniejszym, ale na pewno niezwykle istotnym. Braki w edukacji ekonomicznej, nierozumienie podstawowych pojęć czy mechanizmów, mogą stanowić barierę dla podejmowania decyzji o finansach osobistych w dorosłym życiu lub prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji.

 

Podręcznik stanowi bazę podstawowych informacji oraz zbiór pomysłów na to, jak poprowadzić i uatrakcyjnić zajęcia na tematy, które młodzieży mogą wydawać się trudne lub nieciekawe. Wykorzystując podręcznik można zarówno przeprowadzić dedykowaną danemu zagadnieniu lekcję, jak i urozmaicić inne zajęcia, posiłkując się zawartymi w nim informacjami i propozycjami ćwiczeń. Opisy tych ostatnich znajdują się na końcu każdego rozdziału, wraz z informacją o celu ćwiczenia, czasie trwania i niezbędnych pomocach i materiałach.

 

Pobierz Podręcznik

 

Znak_NBP_formułka_zielony - poziom