Europe, Labor market, social policy and social services, Research

Badania nad zagrożeniami, potrzebami i szansami na upodmiotowienie migrujących i uchodźczych pracowników i pracownic domowych w Polsce

Głównym celem projektu jest identyfikacja potrzeb, zagrożeń i możliwości wzmocnienia pozycji pracownic i pracowników domowych będących uchodźcami i migrantami w Polsce. Aby to osiągnąć, zgodnie z zakresem zadań określono trzy powiązane ze sobą cele badawcze. Pierwszy dotyczy istniejącego stanu rzeczy – zrozumienia potrzeb i zagrożeń specyficznych dla sytuacji pracownic i pracowników domowych, migrantów i uchodźców. Drugi dotyczy barier w poprawie status quo i utrudnianiu wzmocnienia ochrony tych osób. Wreszcie, trzeci koncentruje się na przełamywaniu tych barier i identyfikowaniu strategii wzmacniania ich pozycji i zwiększania odporności. Podstawą badań będzie zbieranie danych pierwotnych, uzupełnione o analizę danych wtórnych.

Aby spełnić określone cele, badania będą miały na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

• Jakie są główne zagrożenia związane z pracą domową migrantów i uchodźców w Polsce i jak różnią się one między grupami?

• Jakie bariery uniemożliwiają ochronę ich praw, w tym praw pracowniczych i praw człowieka?

• Jakie sieci społeczne i systemy wsparcia migrantów i uchodźców krajowych istnieją w Polsce i jak działają?

• Jakie środki podjęto w celu zwiększenia ochrony ich praw, wzmocnienia pozycji i odporności?

 

Klient: Fundacja CARE International w Polsce („CARE”)