Finansowe ABC - zarzadzanie budżetem domowym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem finansowym – edycja 2.

Celem głównym drugiej edycji projektu jest podniesienie poziomu wiedzy osób z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW-ów), młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS-ów) i wychowanków domów dziecka na temat zarządzania budżetem domowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie drugiej części podręcznika oraz poprzez zorganizowanie 24 szkoleń w województwach mazowieckim, opolskim i wielkopolskim. W szkoleniach weźmie udział około 240 osób (planujemy 20 grup liczących po 10 osób każda).

Badania naukowe pokazują, iż nauka nawyków ekonomicznych wiąże się z socjalizacją.  Obejmuje ona przyswajanie przez młodą osobę wiedzy, pojęć, umiejętności, zachowań, opinii, postaw, wartości oraz reprezentacji poznawczych związanych ze światem gospodarki, w którym funkcjonuje. W trakcie socjalizacji jednostka rozwija umiejętność radzenia sobie w świecie gospodarki. Umiejętności te zdobywane są m.in. podczas negocjacji, posługiwania się pieniędzmi, obserwacji codziennych zachowań konsumenckich.

Niestety wychowankowie domów dziecka i młodzieżowych ośrodków wychowawczych często nie mają okazji nauczyć się zdrowych nawyków z zakresu ekonomii poprzez obserwacje najbliższych w otoczeniu (nauka przez modelowanie) ani poprzez ćwiczenie umiejętności (wychowankowie MOW-ów objęci są opieką placówki na zasadzie zamkniętej). W naturalnym środowisku dzieci obserwują rodziców w codziennych sytuacjach, np. podczas wspólnych zakupów, rozmów dotyczących budżetu domowego, planowanych wydatków etc.  Placówki opiekuńcze nie mają podobnych narzędzi do przygotowania dzieci i młodzieży do wejścia w świat finansów. Autorzy raportu NIK z 2015 roku zaobserwowali, że wychowankowie z domów dziecka po opuszczeniu placówki często mają problemy z realizacją najprostszych zadań i spraw: ze zrobieniem zakupów, rozsądnym gospodarowaniem pieniędzmi, gotowaniem etc. Wychowankowie domów dziecka są też bardziej narażeni na bezdomność, bezrobocie, wejście w konflikt z prawem. NIK ustaliła, że w latach 2010-2011 co czwarta spośród tysiąca osób, których przypadki analizowano, korzystała z usług pomocy społecznej. Z kolei, z ponad 300 osób, które pełnoletność osiągnęły w 2012 roku, co trzecia rejestrowała się w urzędzie pracy oraz co szósta rezygnowała z prób samodzielnego życia, wracając do domu dziecka lub do rodziny zastępczej. Na podstawie tych badań można wnioskować, że analogicznie sytuacja wygląda z wychowankami MOW-ów.  Powyższe dane pokazują, jak ważna jest skuteczna i kompleksowa pomoc w  usamodzielnianiu młodzieży z domów dziecka i MOW-ów.

W ramach projektu powstała druga część podręcznika „Finansowe ABC. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży oraz opiekunów usamodzielniania”. Oprócz takich tematów jak budżet domowy, oszczędzanie, kredyt, umowa o pracę czy podatki, uwzględniliśmy nowe zagadnienia, m. in. związane z działaniem parabanków. Każdemu zagadnieniu teoretycznemu przyporządkowany jest materiał praktyczny – materiały i propozycje ćwiczeń do przeprowadzania wśród młodzieży. Ponadto stworzyliśmy nowe filmy edukacyjne, m. in. na temat parabanków i pętli zadłużenia. (LINK do pierwszej edycji).

Powstały także filmy edukacyjne dla młodzieży.

Asertywność w kontaktach z bankami i parabankami

Do czego masz prawo gdy zdecydujesz się podpisać umowę z bankiem?

Co to jest pętla zadłużenia i jak z niej wyjść?

LINK do filmu zrealizowanego w pierwszej edycji projektu

 

 

 Znak_NBP_projekt_realizowany_PIOZIOM