Labor market, social policy and social services

Senior się liczy! Wsparcie edukacji finansowej mieszkanek i mieszkańców Warszawy w wieku 60 lat i więcej

Celem projektu „Senior się liczy! Wsparcie edukacji finansowej mieszkanek i mieszkańców Warszawy w wieku 60 lat i więcej” (dalej: „Senior się liczy!”) jest rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności i postaw) osób starszych w obszarze zarządzania finansami osobistymi w późnej dorosłości.

 

Podniesienie wiedzy i zwiększenie umiejętności oraz wzmocnienie asertywności uczestników projektu w zakresie zarządzania finansami osobistymi odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w cyklu szkoleń złożonym z dwóch form zajęć – 6 szkoleń „w sali” oraz 2 szkoleń „w terenie”. W czasie zajęć „w sali” wykorzystane zastaną metody takie jak studia przypadków, mini wykład, zadania problemowe, wyszukiwanie i ocena informacji, itp. Zajęcia, zaplanowane w aktywnej, angażującej formie będą zawierać praktyczne wskazówki i odnosić się do sytuacji życia codziennego. Zajęcia „w terenie” będą okazją do nauki obsługi takich urządzeń jak książkomaty, biletomaty PKP czy paczkomaty.

 

Projekt zakłada poruszenie następujących tematów podczas zajęć:

  1. bezpieczna bankowość internetowa;
  2. obsługa platform (m.in. e-pacjent, PUE-ZUS)
  3. dziedziczenie;
  4. oszczędzanie;

 

Administrator projektu:

Magdalena Wiśniewska

Eksperci:

Joanna Starczewska

Agnieszka Kulesa

 

Partnerzy projektu: CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej CAM „Nowolipie”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: Biblioteka „Przy Baleya” i „Przystanek Książka”, Uniwersytet III Wieku przy DK Zacisze, Klub Seniora przy DK Stokłosy. 

 

Finansowanie projektu: Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

 

aktywniobrazek

ministerstworodzinyobrazek