Development Assistance, Europe, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

EmpowerHer - Kobiece przywództwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Głównym celem projektu "EmpowerHer: Female Leadership for Sustainable Development" jest wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju i budowanie "zielonego regionu nordyckiego" poprzez wzmacnianie umiejętności przywódczych i wiedzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju wśród młodych kobiet z Polski, Łotwy i Białorusi, z wykorzystaniem odpowiednich dobrych praktyk z krajów nordyckich. Ogólny cel projektu można podzielić na następujące cele szczegółowe:

  • zebranie i podzielenie się doświadczeniami krajów nordyckich w zakresie edukacji i szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także inicjatyw promujących równość płci;
  • wzmocnienie umiejętności przywódczych młodych przyszłych liderek z Polski, Łotwy i Białorusi - potencjalnych przyszłych specjalistek ESG;
  • wyposażenie młodych przyszłych liderek z Polski, Łotwy i Białorusi w niezbędną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju oraz wskaźników pozafinansowych służących do oceny wyników firmy w tym zakresie;

Cele te zostaną zrealizowane poprzez opracowanie i publikację zbioru dobrych praktyk, a także stworzenie i realizację dedykowanego programu szkoleniowego dla 20-25 kobiet w wieku 19-26 lat. Zamierzamy zaprosić 10 uczestniczek z Polski, 10 uczestniczek z Łotwy i 5 uczestniczek z Białorusi. W tym wieku młode kobiety rozpoczynają karierę zawodową i testują kierunki zawodowe na przyszłość. Udział w projekcie umożliwi im podjęcie nowych ról w świecie biznesu (i nie tylko) związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz wprowadzenie praktyk zrównoważonych do miejsc pracy.