06 Kwi 2020 | Aktualności

Co należy zrobić dla systemu ochrony zdrowia w sytuacji pandemii

Komentarz grupy ekspertów z Instytutu Zdrowia Publicznego (CM UJ w Krakowie), Fundacji Naukowej CASE oraz Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pod redakcją prof. Stanisławy Golinowskiej. W sytuacji globalnego kryzysu epide...

 
03 Kwi 2020 | Aktualności

Finansowe ABC. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli usamodzielniającej się młodzieży oraz opiekunów usamodzielniania

Niniejszy podręcznik stanowi materiał pomocniczy do zajęć na temat wybranych finansowych aspektów usamodzielniania się młodych ludzi. W podręczniku poruszono cztery główne zagadnienia: zarządzanie budżetem domowym, prowadzenie konta w banku, praca...

 
09 Mar 2020 | Aktualności

Pracownicy z Białorusi na polskim rynku pracy – jakie rozwiązania pomogą w zaspokojeniu potrzeb r...

Choć liczba Białorusinów przyjeżdżających do Polski jest wciąż zdecydowanie mniejsza niż Ukraińców, to jednak systematycznie rośnie i dlatego warto...

 
17 Sty 2020 | Aktualności

Film edukacyjny projektu "Finansowe ABC - zarządzanie budżetem domowym dla młodzieży zagrożonej w...

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał jako materiał edukacyjny w projekcie Finansowe ABC - zarządzanie budżetem domowym dla młodzieży zagro...

 
29 Paź 2019 | Aktualności

CASE szkoli cudzoziemców z konsekwencji pracy w szarej strefie

CASE wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej rozpoczęło dziś w Warszawie pierwsze szkolenie skierowane do cudzoziemców, zainteresowanych po...

 
08 Paź 2019 | Aktualności

Wykłady CASE pt. "30-lecie wprowadzenia przemian gospodarczych w Polsce – wnioski dla Białorusi"

CASE wspólnie z CASE Białoruś i partnerami rozpoczęło dziś w Mińsku cykl wykładów pt. 30-lecie wprowadzenia przemian gospodarczych w Polsce wnioski...

Czytaj więcej

Online CASE CPI

99.64
April 6, 2020

Online CASE CPI jest innowacyjnym indeksem mierzącym dynamikę cen konsumenta na polskim rynku, opartym w całości o dane pochodzące z internetu. Online CASE CPI jest tworzony poprzez uśrednienie cen produktów i usług w okresie czterech ostatnich tygodni i przyrównanie ich do cen tych samych dóbr w czterech poprzedzających tygodniach. Indeks aktualizowany jest co tydzień.

Czytaj więcej

Program Partnerstwa Korporacyjnego

CASE invites businesses to join its Corporate Membership Program and help support an independent Polish think tank. The benefits of the program for businesses include: Undertaking common scientific projects; Exchanging knowledge and benefiting from CASE s vast experience; Engaging businesses in public debates on crucial matters of economic policy; Creating networking opportunities between gover...