Terytorialny wpływ migracji na regiony graniczne UE oraz miasta na wybrzeżach Morza Śródziemnego

Socjo-ekonomiczny wpływ migracji i codziennych problemów związanych z przyjęciem i integracją migrantów są silnie odczuwalne na poziomie lokalnym i regionalnym. Oczywiście schematy migracji różnią się w zależności od regionu, a jej wpływ jest nierównomiernie rozłożony. Ze względu na swoje położenie geograficzne, niektóre kraje członkowskie UE są bardziej niż inne wystawione na napływ migrantów. W ostatnim czasie, kraje śródziemnomorskie (Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr, Malta) stworzyły grupę MED5, aby wspólnie prezentować jedno stanowisko w sprawie polityki migracyjnej.

Napływ migrantów z krajów trzecich stanowi duże wyzwanie dla tych miast i regionów, które znajdują się w pobliżu punktów wstępu na teren UE, a także dla tych, które przyjmują wielu uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Stało się to jasne w 2015 roku, kiedy do Europy przybyła rekordowa liczba uchodźców, osób ubiegających się o azyl i innych migrantów. Aby usprawnić koordynację unijnego wsparcia w miejscach znajdujących się pod szczególną presją migracyjną, Komisja Europejska stworzyła system Hotspot, który jest częścią Europejskiej agendy na rzecz migracji, i który został dopracowany podczas spotkań Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Obecnie, we Włoszech i Grecji zostało utworzone pięć obszarów hotspot. Są to obszary pod szczególnie silną presją migracyjną. Znaczny wzrost migracji został odnotowany w 2020 roku także na Wyspach Kanaryjskich, co poskutkowało przeciążeniem krajowych i lokalnych władz. W połączeniu z ograniczeniami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, sytuacja humanitarna gwałtownie się pogorszyła. Doszło również do protestów wśród lokalnej ludności.

Celem projektu jest:

  1. Zbadanie terytorialnego wpływu migracji na wybrane regiony graniczne UE oraz miasta na wybrzeżach Morza Śródziemnego oraz ich konsekwencji dla władz lokalnych i ich zdolności do oferowania usług publicznych.
  2. Zbadanie zaangażowania, także wspartego środkami unijnymi, władz lokalnych i regionalnych w integrowanie migrantów w wybranych śródziemnomorskich regionach i miastach oraz zysków społecznych i ekonomicznych z tego procesu. Obszar badania objął jedynie wybrane kraje członkowskie UE: Hiszpanię, Włochy, Maltę, Grecję i Cypr.

Zgodnie z tymi założeniami, celem projektu jest przygotowanie opartych na faktach, skonkretyzowanych i atrakcyjnych wizualnie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Co wiemy o wpływach ostatnich migracji szlakami zachodniośródziemnomorskim, środkowośródziemnomorskim i wschodniośródziemnomorskim na regiony graniczne UE oraz miasta na wybrzeżach Morza Śródziemnego?
  2. Co wiemy o lokalnych strategiach integracji, które zostały przygotowane w tych śródziemnomorskich regionach i miastach, aby przekształcić potencjał napływu migrantów w korzyści społeczne i ekonomiczne, opłacalne zarówno dla społeczności przyjmujących, jak i obywateli krajów trzecich?

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partner: IMED

Klient: Komitet Regionów