V4DevCo – Trialog V4 o współpracy w zakresie rozwoju: wzmacnianie synergii, współdzielenie dobrych praktyk

Głównym celem projektu jest powrót do współpracy leżącej u podstaw Grupy Wyszehradzkiej. Przypomina on wartości i cele wyznaczone w Deklaracji Wyszehradzkiej z 1991 roku oraz bada zewnętrzny wymiar ich realizacji. Projekt analizuje niski poziom zaangażowania krajów V4 w projekty rozwojowe Unii Europejskiej i szczegółowo bada rozwiązania, które mogłyby je zwiększyć oraz zacieśnić współpracę wewnątrz Grupy. W ramach projektu przygotowany został Przewodnik V4DevCo oraz seria warsztatów, które służyć mają wsparciu w korzystaniu z projektów rozwojowych Unii Europejskiej przez podmioty z V4, a także zwiększeniu świadomości obywatelskiej na temat tej sfery działań Grupy V4.

Lider projektu: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Partnerzy: Ambrela – Platforma dla Organizacji Rozwojowych (Słowacja), Instytut Relacji Międzynarodowych w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Peczu (Węgry)

Sponsor: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

https://www.visegradfund.org/

 visegrad_fund_logo_blue_800px-1