Labor market, social policy and social services, Publikacje zewnętrzne

Recenzja praktyk zrównoważonego przywództwa

Ta Good Practice Review jest częścią projektu „EmpowerHer - Kobiece przywództwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”, finansowanego przez Radę Ministrów Nordyckich. Celem projektu jest promowanie i wprowadzenie dobrych praktyk nordyckich związanych z zrównoważonym rozwojem i edukacją dla zrównoważonego rozwoju w krajach bałtyckich.

Recenzja przedstawia przykłady dobrych praktyk związanych z edukacją dla zrównoważonego rozwoju, nauką umiejętności przywódczych kobiet w krajach nordyckich, a także podejścia do zrównoważoności w organizacjach. Jest podzielona na trzy rozdziały i trzy główne obszary przywództwa ESG wybrane do badania: (1) Edukacja dla przywództwa kobiet; (2) Edukacja dla zrównoważonego rozwoju; oraz (3) Wdrażanie zasad zrównoważoności w firmach.

Zasób ten jest dostosowany dla młodych i aspirujących kobiet, które chcą zapoznać się z zasadami zrównoważonego rozwoju, ESG oraz praktykami zrównoważonego rozwoju. Zaprojektowany jako podręcznik, oferuje podstawową wiedzę na temat tych kluczowych zagadnień, wraz z ilustracyjnymi przykładami w postaci studiów przypadków. Celem jest zapewnienie wszechstronnego zasobu, który nie tylko edukuje, ale także umożliwia młodym kobietom zrozumienie i zaakceptowanie zasad zrównoważoności, umiejętności przywódczych oraz praktyk zrównoważonego rozwoju.

Jako źródło inspiracji, ta recenzja nadaje się również dla praktyków i różnych organizacji współpracujących z młodymi kobietami i nastawionych na promowanie zrównoważoności, które mogą być zainteresowane wspieraniem lub rozwijaniem prezentowanych praktyk.

 

Przeczytaj/pobierz publikację