Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

E-usługi dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego na poziomie lokalnym i regionalnym

Badanie zlecone CASE przez Komitet Regionów zatytułowane "E-usługi dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego na poziomie lokalnym i regionalnym " miało na celu dostarczenie faktów i danych liczbowych, ogólnych informacji oraz wstępnej analizy elektronicznych (cyfrowych) usług administracyjnych i informacyjnych, świadczonych na rzecz obywateli przez władze lokalne w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego (Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie). Badanie miało również charakter porównawczy i obejmowało przykłady e-usług, świadczonych w wybranych państwach członkowskich UE, tj. w Polsce, Estonii oraz Czarnogórze.

Wyniki badania będą stanowić podstawę raportu „E-usługi dla obywateli - co dobrego wynikło z pandemii COVID?” przygotowanego przez Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP). Raport ma zostać przyjęty na dorocznym spotkaniu, które odbędzie się w Batumi we wrześniu 2023 roku.

Na podstawie zebranych danych badanie dostarcza wniosków i zaleceń dotyczących:

  • usuwania luk w obecnych e-usługach, dostępnych dla obywateli w krajach PW;
  • głównych różnic między rodzajem i poziomem usług oferowanych w krajach PW i wybranych państwach członkowskich UE;
  • wpływu pandemii COVID-19, rosyjskiej agresji na Ukrainę i innych wydarzeń na świadczenie i rozwój e-usług w regionie;
  • możliwego zakresu poprawy i rozszerzenia jakości e-usług, z wykorzystaniem dobrych praktyk dostrzeżonych w wybranych państwach członkowskich UE.

Klient: Komitet Regionów