Europe

Obszary wiejskie i geografia niezadowolenia

Niniejsze badanie stosuje wiejsko-miejski obiektyw do analizy wyników ostatnich wyborów krajowych i ponadnarodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), mając na celu przyjrzenie się wzorcom głosowania eurosceptycznego (przeciwko wartościom UE) oraz zidentyfikowanie możliwych wyjaśnień niezadowolenia wyborców na obszarach wiejskich. 

Wyniki pokazują wysoki poziom głosowania eurosceptycznego w wielu obszarach wiejskich w całej UE. Na poziomie wyborów krajowych, ten trend wiejsko-miejski jest najbardziej wyraźny w państwach członkowskich, które są ogólnie najbardziej eurosceptyczne. W przypadku Włoch, na przykład, największą część poparcia dla partii anty-UE pochodzi z obszarów wiejskich. W Polsce i na Węgrzech, wsparcie dla eurosceptycyzmu również pojawia się głównie na obszarach wiejskich. Jednak eurosceptycyzm wiejski występuje również w bardziej proeuropejskich krajach: w Holandii, podczas gdy większość regionów nie osiągnęła progu 25% głosów na partie anty-UE, jedyny wiejski region kraju, Zeeuwsch-Vlaanderen, osiągnął udział w głosach na poziomie 33%. Podobnie w krajach takich jak Portugalia, Chorwacja i Estonia, jeden lub kilka eurosceptycznych regionów jest głównie wiejskich. 

Badanie identyfikuje wzorce wyborcze w głosowaniu przeciwko UE, które pokazują, jak istotne mogą być obszary wiejskie dla sukcesu partii eurosceptycznych na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Wyniki podkreślają potencjalne konsekwencje dla UE, jeśli zaniedba obszary wiejskie. Ugruntowują powody dla trwających inicjatyw dotyczących wzmacniania obszarów wiejskich (takimi jak długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE na 2040 rok) i podkreślają ich pilność, zwłaszcza w roku ważnych nadchodzących wyborów na różnych poziomach organów administracyjnych w Europie. Szerzej patrząc, wnioski z badania stanowią użyteczną podstawę do refleksji i debaty na temat wiejskiego wymiaru eurosceptycznego, w tym jego pochodzenia i konsekwencji, które wpływają nie tylko na dobrobyt obywateli UE, ale także na wartości i przyszłość samej UE. Badanie kończy się serią pytań do dalszej refleksji przez członków Europejskiego Komitetu Regionów i szerszą społeczność interesariuszy. 

 

Przeczytaj/pobierz publikację