Nauka:

magister ekonomii, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych (praca pod kierunkiem prof. Wojciecha Maciejewskiego, 1994)

 

 

Dodatkowe szkolenia:
Comprehensive Course in Market Economics (1997) Joint Vienna Institute

Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegle), rosyjski (dobry)

RAFAŁ ANTCZAK


Członek Rady CASE

Specjalizacja:
makroekonomia, finanse

Obecne stanowisko:

• Wiceprezes Deloitte Business Consulting SA

• Członek Rady Edukacji i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Doświadczenie:

Poprzednie projekty CASE:

• Bośnia-Hercegowina (CASE i Komisja Europejska, 2005-2006)
• Białoruś (CASE, 1999-2002 oraz Bank Światowy, 2001-2002)
• Mołdowa (CASE, doradca Ministra Gospodarki, 1999)
• Kazachstan (CASE, doradca Prezydenta, 1995)
• Kirgizstan (CASE, doradca Ministra Finansów i Prezesa Banku Centralnego, 1994-1996)
• Ukraina (Harvard Institute for International Development, doradca w gabinecie Premiera oraz Prezesa Banku Centralnego, 1994-1998)

Poprzednie stanowiska:

• Dyrektor Zarządzający Główny Ekonomista Grupy PZU, 2006-2008
• Przewodniczący i Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Ukraina i PZU Ukraina Ubezpieczenia na Życie, 2007-2008
• Członek Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 2007-2008
• Wykładowca makroekonomii, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania kurs MBA, 2006-2008


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE