01 Cze 2006 - 02 Cze 2006

Wypełnianie ekonomicznych kryteriów kopenhaskich przez Bośnię i Hercegowinę

06.2006 - 12.2006

Opis projektu:

Projekt ma na celu zbadanie sytuacji  BiH w kontekście spełniania ekonomicznych kryteriów kopenhaskich UE z następującej perspektywy:

  1. Analizy bieżącej makroekonomicznej sytuacji BiH i zidentyfikowanie głównych trendów ekonomicznych w celu zweryfikowania hipotezy dotyczącej istnienia przewidywalnego klimatu gospodarczego dla funkcjonowania jednostek gospodarczych

  2. Analizy konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE

  3. Identyfikacji barier w wypełnianiu kryteriów kopenhaskich ekonomicznych i instytucjonalnych

  4. Przygotowania rekomendacji dla instytucji rządowych i EPRU

Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza dotycząca wypełniania kryteriów ekonomicznych przez nowe państwa członkowskie UE.

 

Sponsor:

Komisja Europejska