Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues

Transformacja systemowa w 27 krajach

Opis Projektu:

Od lutego do czerwca 2002 eksperci CASE pod kierunkiem Rafał Antczaka przygotowali raport na temat ekonomicznych aspektów transformacji systemowej w 27 krajach. Prezentacja raportu zatytułowanego Nowa Europa. Raport z transformacji miała miejsce we wrześniu 2002 roku na XII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Dwa z czterech rozdziałów raportu poświęcone ekonomicznym aspektom transformacji zostały przygotowane przez ekspertów CASE: Rafała Antczaka, Wojciecha Paczyńskiego i Mateusza Walewskiego. Ponadto studium specjalne, stanowiące integralną część raportu a omawiające prywatyzację w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i d. ZSRR powstało przy znaczącym udziale współpracownika CASE, Piotra Kozarzewskiego. Wydawcą raportu była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.