Advisory, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy

Przemiany gospodarcze w Polsce i na Białorusi

Opis projektu:

Projekt miał na celu przygotowanie planu kompleksowych reform ekonomicznych na Białorusi ewentualnie możliwych do zrealizowania po wyborach prezydenckich w 2001 r. W czasie wizyt studialnych w Polsce eksperci białoruscy konsultowali z ekspertami CASE potencjalne kierunki reform na Białorusi. Opracowany wówczas program służy do chwili obecnej jako podstawa prac nad kolejnymi programami reform gospodarczych na Białorusi.

Prace ekspertów CASE pod kierunkiem Rafała Antczaka, sfinansowane zostały przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu "Przemiany w regionie" (RITA).