Advisory, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, gospodarka rynkowa, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Analiza gospodarki Białorusi i utworzenie Centrum Rozwoju Gospodarki Rynkowej

Opis projektu:

Na realizację projektu składały się trzy cele:

  1. monitorowanie gospodarki białoruskiej,
  2. edukacja i wsparcie merytoryczne niezależnych ekonomistów białoruskich oraz NGOs oraz
  3. utworzenie Centrum Rozwoju Gospodarki Rynkowej (obecnie Centrum Badawcze IPM-CASE). Zespół polsko-białoruski opracował metodologię analiz ekonomicznych w warunkach niskiej wiarygodności danych, przeprowadził także badana empiryczne, które objęły łącznie 301 przedsiębiorstw, sprywatyzowanych i państwowych.

W Mińsku i w Warszawie były zorganizowane seminaria publiczne, prezentujące wyniki badań. Opublikowano je także w jęz. rosyjskim w książce pt. "Белорусская экономика. От рынка к плану". Jest to dotychczas jedyna kompleksowa publikacja, poświęcona mikro- i makroekonomicznej sytuacji Białorusi. Jej dystrybucją na Białorusi zajmuje się IPM, zaś w Polsce - CASE.

Projekt koordynowany był przez Rafała Antczaka (CASE) i Pawła Danejko (IPM).

Partner:

IPM

Sponsor:

Open Society Institute w Budapeszcie