Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization

Międzynarodowa grupa ekspertów Sorosa

Opis projektu:

Był to projekt doradczy realizowany od sierpnia 1994 r. do marca 1998 r. w ramach międzynarodowej grupy eksperckiej, koordynowanej przez Andersa Aslunda, Marka Dąbrowskiego i Georgesa de Menila.

Doradztwo dotyczyło polityki monetarnej i fiskalnej, prognozowania makroekonomicznego, zagadnień społecznych, liberalizacji handlu, reformy rolnictwa, nadzoru bankowego oraz sektora górniczego i energetycznego. 

Sponsor:

Open Society Institute