budżet państwa, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Financial sector, Global/Multiregional, Inne, Institutional reforms, kraje nadbałtyckie, Macroeconomics and macroeconomic policy, podatek liniowy, podatki, polityka fiskalna, Rosja, Trade, economic integration and globalization

Podatki liniowe - remedium czy propaganda?

Nieodłączną cechą globalizacji jest totalna konkurencja, której elementem wraz z usuwaniem barier politycznych i geograficznych staje się konkurencja systemów prawnopodatkowych. Kryterium decydującym o konkurencyjności takiego systemu jest jego ekonomiczny koszt, na który składa się między innymi wielkość wszelkich obciążeń podatkowych oraz efektywność prawa. Kraje rozwinięte zaczynają dostrzegać problem nadmiernego fiskalizmu i redystrybucyjnej roli państwa, ale z uwagi na ograniczenia polityczne skłaniają się częściej do prób ograniczania konkurencji podatkowej. Fiskalizm największych gospodarek UE zachęca jednak kraje transformacji do podejmowania coraz śmielszych prób takiej konkurencji.