01 Mar 2005 - 01 Cze 2005

Konsekwencje członkostwa dla bilansu płatniczego - efekty dla rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego oraz wpływ na kurs walutowy

 

Opis Projektu:

Eksperci CASE ocenili wpływ integracji Polski z UE na równowagę zewnętrzną gospodarki oraz wielkość i kierunek przepływów handlowych i finansowych pomiędzy Polską a zagranicą. Wyodrębnienie zmian w strukturze bilansu płatniczego, które ściśle wiązały się z akcesją pozwoliło na oddzielenie konkretnych efektów członkostwa Polski w UE od zjawisk, które niezależnie od akcesji miałyby miejsce w Polsce w procesie rozwoju ekonomicznego.

 

Sponsor:

UKIE