01 Gru 2004 - 01 Gru 2004

Identyfikacja obszarów mikro- i makroekonomicznych występowania skutków integracji Polski z Unią Europejską w okresie jednego roku od akcesji

Sponsor:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej