Advisory, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Analiza perspektyw zewnętrznych dla Białorusi

Zespół białoruskich ekonomistów pod kierunkiem Rafała Antczaka przygotował analizę wybranych zagadnień mikro- i makroekonomicznych stanowiących podstawę dla przygotowania przez Bank Światowy "Krajowej Strategii Pomocy dla Białorusi w latach 2002-2004".