Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, kryzys rosyjski, Macroeconomics and macroeconomic policy, Research, Rosja

Wpływ kryzysu rosyjskiego na gospodarkę Białorusi

O projekcie:

Analiza sytuacji makroekonomicznej Białorusi wykazała, że skutki kryzysu rosyjskiego z sierpnia 1998 roku przyczyniły się do pogłębienia kryzysu gospodarczego na Białorusi, który faktycznie rozpoczął się już w marcu 1998 r. Pogorszeniu sytuacji ekonomicznej po raz pierwszy towarzyszył wówczas deficyt towarów konsumpcyjnych. Uzależnienie gospodarki białoruskiej od rosyjskiej oraz próby stworzenia autarkicznego modelu gospodarki w stosunku do reszty świata w pełni uzależniły Białoruś od reform gospodarczych w Rosji. Wyniki prac zostały przedstawione na konferencji w październiku 1999 roku w Warszawie.

Partner:

Instytutem Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku (IPM)

Sponsor:

Freedom House (grant nr 98-159-38)