Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Financial sector, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka gospodarcza, Post-communist transition and development issues, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Rosja, Trade, economic integration and globalization

Program wspierania reform gospodarczych w krajach d. ZSRR [Rosja]

Opis projektu:

Grupa ekspertów pod kierunkiem Marka Dąbrowskiego współpracowała przy opracowaniu i wprowadzaniu w życie programu reform gospodarczych pierwszych reformatorskich rządów Rosji w latach 1991-1994, m.in. z p.o. premiera Jegorem Gajdarem oraz wicepremierami Borysem Fiodorowem i Anatolijem Czubajsem.

Zakres tematyczny projektu obejmował pomoc w zakresie generalnej strategii reform, polityki makroekonomicznej (w tym polityki monetarnej i fiskalnej), likwidacji strefy rublowej, sektora finansowego i bankowego, liberalizacji cen, prywatyzacji, demonopolizacji, polityki socjalnej, liberalizacji handlu zagranicznego, reform instytucjonalnych, a także stosunków gospodarczych z zagranicą oraz z krajami b. ZSRR.

W projekcie, finansowanym przez Fundację Stefana Batorego i Open Society Institute uczestniczyli: Marek Dąbrowski i Jacek Rostowski (program reform, polityka makroekonomiczna, polityka monetarna, polityka fiskalna, likwidacja strefy rublowej), Andrzej Topinski i Wojciech Kostrzewa (sektor bankowy), [Władysław Jermakowicz] (prywatyzacja), Julian Pańków (prywatyzacja), Anna Fornalczyk i Ryszard Hoffman (demonopolizacja i dekoncentracja), [Helena Góralska] (polityka społeczna), Piotr Kozarzewski (reformy polityczne), Irina Sinicyna (polityka społeczna) i Rafał Antczak (handel zagraniczny).

W latach 1992-1995 projektem wspierania reform gospodarczych w krajach d. ZSRR objęte zostały także: Ukraina, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan.