Jak powinien wyglądać ukraiński plan odbudowy po wojnie

O ile przedwczesne jest ogłaszanie końca inwazji Rosji na Ukrainę, a w regionie Donbasu wciąż codziennie giną Ukraińcy, o tyle kluczowe jest stworzenie podstaw do tego, jak będzie wyglądała powojenna Ukraina.

W artykule profesor Christopher Hartwell, CASE Fellow, oraz Dmytro Boyarchuk, prezes CASE Ukraina, komentują potrzebę skonstruowania planu odbudowy powojennej Ukrainy w przyszłości. Podkreślają konieczność sprecyzowania, jak powinien wyglądać ukraiński plan odbudowy oraz konieczność przekształcenia państwa ukraińskiego tak, aby odpowiadało zachodnim standardom środowiska gospodarczego i biznesowego. Jak na razie w ukraińskim planie brakuje konkretnych informacji o tym, jak powinny być rozdzielone środki i wydane pieniądze. 

Artykuł zatytułowany "Dmytro Boyarchuk and Christopher Hartwell: A Ukrainian post-war recovery plan needs specifics now" został opublikowany przez Chicago Tribune:

https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-opinion-russia-ukraine-war-recovery-plan-20220727-w37kkfpgzbcypb2n32zpmtm3ra-story.html

  

Artykuł powstał w ramach projektu Towards a Reform Strategy for Ukraine.

Projekt został sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.