Agnieszka Maj

Ekonomistka

Agnieszka Maj jest ekonomistką w CASE. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Podczas studiów przebywała na wymianach studenckich w ramach programu Erasmus+ (University of A Coruña, Budapest Business School, ISCTE – University Institute of Lisbon). Obecnie zaczyna studia magisterskie w dziedzinie gender studies na Linköping University.

Przed dołączeniem do CASE, Agnieszka pracowała jako menedżerka projektów międzynarodowych oraz specjalista ds. współpracy międzynarodowej na Riga Technical University (Dział Projektów Międzynarodowych Wydziału Kooperacji Międzynarodowej i Studentów Zagranicznych) pracując nad projektami m.in. z zakresu zrównoważonego rozwoju, rynku pracy, czy inkluzywności na uczelniach wyższych. Agnieszka zdobyła również doświadczenie w dziedzinach marketingu internetowego oraz tworzenia treści współpracując  z kilkoma startupami z branży technologicznej.

Agnieszka interesuje się zrównoważonym rozwojem, inkluzywnością oraz gender studies, polityką społeczną oraz geopolityką.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE