Nauka:
  • doktorat, Bankowość Muzułmańska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski (2011-2017),
  • studia magisterskie, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski (2006-2011),
  • studia licencjackie, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalność- Finanse i Rachunkowość, Uniwersytet Warszawski (2008-2011).

Stypendia:

  • 09.2012 – 01.2013 Uniwersytet Jordański w Ammanie, stypendium badawcze w ramach programu Erasmus- Mundus,
  • 10.2009 – 06.2010 School of Oriental and African Studies, Londyn, stypendium w ramach program Socrates- Ersamus.
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), arabski (zaawansowany), hiszpański (średniozaawansowany), francuski (poczatkujący), hebrajski (poczatkujący).

 

KATARZYNA SIDŁO

Dyrektorka Naukowa ds. Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

Dr Katarzyna W. Sidło specjalizuje się w ekonomii politycznej, geoekonomii i zagadnieniach związanym z rozwojem społeczno-ekonomicznym regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz w relacjach politycznych i ekonomicznych pomiędzy Unią Europejską a państwami jej Sąsiedztwa Południowego. Od 2013, kiedy to dołączyła do CASE, brała udział w licznych projektach zlecanych przez instytucje takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Komitet Regionów, Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejski Banki Inwestycyjny.

Pracę doktorską Katarzyna obroniła (summa cum laude) na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej uzyskała tytuł magistra. Posiada także licencjat z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus studiowała na School of Oriental and African Studies w Londynie oraz Uniwersytecie Jordańskim.

Doświadczenie zawodowe i badawcze zdobywała w wielu krajach, m.in. w Libanie, Syrii, Jordanii, Wielkiej Brytanii, Gruzji i Polsce. W przeszłości była profesorem wizytującym w Graduate School (ASERI) Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (2022), wizytującą badaczką w Instytucie Orientalistycznym Ilia State University w Tbilisi (2019/2020) oraz w Centre of Islamic Studies na University of Cambridge (2015), a także edytorką w ramach projektu SHARIASource prowadzonego przez Islamic Finance at Islamic Legal Studies Program w Harvard Law School. Katarzyna biegle posługuje się polskim i angielskim, mówi także po arabsku i hiszpańsku, a także pracuje nad swoim francuskim i gruzińskim.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE