Development Assistance, Global/Multiregional, Labor market, social policy and social services, Trade, economic integration and globalization

EuroMeSCo Annual Conference 2023

Tegoroczna konferencja EuroMeSCo odbędzie się pod hasłem "Od Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego do Euro-Śródziemnomorskiego Sojuszu Geostrategicznego". Wydarzenie zorganizowane przy współpracy hiszpańskiego Miniserstwa Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej oraz partnerów zaplanowano na 9-11 października. 

Uczestnicy Konferencji EuroMeSCo, w tym CASE, będą debatować o tym, jak dostosować istniejące mechanizmy i instytucje współpracy Euro-Śródziemnomorskiej w taki sposób, by wzmocnić odnowione partnerstwo między UE a jej południowymi sąsiadami. Współpraca ta ma na celu rozwiązanie konsekwencji społeczno-ekonomicznych, wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa żywności. Oskar Chmiel, ekspert  CASE, weźmie udział w panelu: PLATFORMA BIZNESOWA 2023: EuroMeSCo – Euro-Śródziemnomorska Platforma Badawcza, Dialog, Lobbing.

 

Śledź na żywo!

 

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź stronę internetową EuroMeSCo

Organizatorzy:

 

We współpracy z: