Infrastructure, energy and climate change, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Publikacje zewnętrzne

Rolnictwo miejskie i jego korzyści społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe dla zapewnienia zrównoważonego i włączającego wzrostu w Jordanii.

Praca analizuje potencjał rolnictwa miejskiego w Jordanii w kierunku rozwiązania palących problemów, związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, ryzykiem związanym ze zmianami klimatu oraz zagrożeniem socjologiczno-ekonomicznym w ośrodkach miejskich.

Z uwagi na fakt, że około 92% obywateli Jordanii mieszka w miastach, a znaczna liczba uchodźców zamieszkuje obszary miejskie, miasta są wyjątkowo podatne na zakłócenia w dostawach kluczowych produktów spożywczych, pogłębione przez zmiany klimatu oraz zewnętrzne szoki, takie jak pandemia COVID-19 czy wojna Rosji na Ukrainie. Narażone na ryzyko grupy, w tym ubogich mieszkańców miast, osoby starsze, młodzież, osoby niepełnosprawne i uchodźcy w osiedlach nieformalnych, borykają się z niepewnym bezpieczeństwem żywnościowym i zagrożeniami żywieniowymi.

Rolnictwo miejskie, czyli praktyka uprawy żywności w miastach, zostało uznane za kluczowe rozwiązanie, mające na celu zaopatrzenie w żywność grup podatnych na zagrożenia. W raporcie podkreśla się efektywność rolnictwa miejskiego, które dzięki innowacyjnym technikom może osiągnąć wydajność nawet 15 razy wyższą niż tradycyjne rolnictwo. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i dbaniem o zdrowie, rolnictwo miejskie może odgrywać istotną rolę w zwiększaniu odporności miast oraz tworzeniu miejsc pracy. Ponadto, może ono stanowić centrum zaangażowania społeczności i edukacji dla młodzieży, jednocześnie przynosząc korzyści ekologiczne.

Karolina Zubel stara się ukazać korzyści środowiskowe, ekologiczne i socjo-ekonomiczne, płynące z rozwoju rolnictwa miejskiego w Jordanii, patrząc na to z perspektywy zrównoważonego rozwoju i inkluzji społecznej. Poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności i zapewnienie dialogu społecznego, proces rozwoju może przyczynić się do trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiskowego i socjo-ekonomicznego, zmniejszając dalsze zagrożenie i wykluczenie. Ponadto, badane są postrzeganie zainteresowanych stron beneficjentów oraz stopień uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji. Autorka analizuje również wyzwania związane z zarządzaniem rozwojem rolnictwa miejskiego oraz omawia perspektywy takich działań w kontekście dyplomacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Wyniki przedstawione w raporcie prezentują wszechstronne zrozumienie potencjału rolnictwa miejskiego w Jordanii, podkreślając jego rolę w budowaniu odporności, poprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowaniu inkluzji społecznej. Skierowane na politykę zalecenia mają na celu kierowanie przyszłymi działaniami i przyspieszenie rozwoju rolnictwa miejskiego w całej Jordanii, co sprzyja zrównoważonemu i inkluzywnemu podejściu w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań, stojących przed populacją miejską.