01 Lis 2015 - 02 Lis 2015

Porównanie ofert UE dotyczących handlu usługami w negocjacjach na temat TTIP i TiSA

11.2015 - 12.2015

W tym projekcie CASE dokonało porównania ofert dotyczących handlu usługami, które Unia Europejska zaproponowała podczas negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) i Porozumienia w Sprawie Handlu Usługami (TiSA). Ogólnie rzecz biorąc, oba traktaty bazują na podobnych założeniach, a punkty różnicujące są niewielkie. Zarówno TiSA, jak i TTIP, stosują wykaz pozytywny w odniesieniu do dostępności rynku i wykaz negatywny w odniesieniu do klauzuli narodowej. Ponadto, przepisy dotyczące dostępu do rynku oraz klauzuli narodowej nie różnią się pomiędzy dwoma porozumieniami. Najistotniejsze różnice w przepisach sektorowych dotyczą sektora transportowego oraz usług edukacyjnych, podczas gdy najwyższy stopień harmonizacji przepisów można zaobserwować w sektorze energetycznym i komunikacyjnym. Generalnie, postanowienia zawarte w TiSA i TTIP są bardzo podobne, jednak wydaje się, że poziom liberalizacji handlu jest wyższy w TiSA.

Przeczytaj pełne opracowanie: Comparison of the EU service offers for the TTIP and TiSA Negotiations

Sponsor:

Parlament Europejski