Nauka:

2017 habilitacja, Uniwersytet Warszawski

2002-2009 Uniwersytet Warszawski, Doktorat z ekonomii

2003-2005 Department of Economics, Purdue University, Indiana, USA, MA in Economics

1999-2000  London School of Economics and Political Science, Department of Economics – General Course

1997-2002  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia magisterskie

Jan Hagemejer

Dyrektor ds. makroekonomii i handlu

Dr hab. Jan Hagemejer zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dot. handlu międzynarodowego, jak również szeregiem zagadnień o charakterze makroekonomicznym i strukturalnym. Jest absolwentem studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również uzyskał doktorat i habilitację, a także studiów magisterskich na Uniwersytecie Purdue w USA.  Zanim dołączył do zespołu CASE, kierował Wydziałem Analiz Strukturalnych w Narodowym Banku Polskim, a wcześniej był pracownikiem Center for Global Economic Analysis przy Uniwersytecie Purdue. Jego publikacje dotyczą m.in. ewaluacji zmian w polityce handlowej, globalnych łańcuchów wartości, skutków umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak również szeregu zagadnień makroekonomicznych i strukturalnych takich jak reforma systemu emerytalnego, sektor usług, energia i środowisko, inflacja, polityka fiskalna, cykl gospodarczy itp. Posiada również znaczne doświadczenie w analizach danych mikroekonomicznych z przedsiębiorstw.

Do jego doświadczeń badawczych należy m.in. kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanymi na Uniwersytecie Warszawskim, które były poświęcone zagadnieniom handlu międzynarodowego, polityki handlowej i sektora przedsiębiorstw. W przeszłości był również wykonawcą w szeregu projektów finansowanych przez NCN lub Komisję Europejską. Należały do nich m.in. projekt DISSETTLE dotyczący rozwiązywania sporów w handlu międzynarodowym, projekt MicroDyn poświęcony analizom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, projekt EMERYT poświęcony reformom systemu emerytalnego, oraz szereg projektów dotyczących handlu międzynarodowego realizowanych w ramach konsorcjum Femise. Ponadto Jan realizował szereg projektów dotyczących analiz ex-ante liberalizacji handlu (m.in. Runda Doha WTO i Dyrektywa Usługowa UE) dla Ministerstwa Gospodarki i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Jan jest także profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane najnowsze publikacje:

2019, Export-led growth and its determinants. Evidence from CEEC countries. World Economy, vol 42(7), Wiley, pp. 1994-2025, with Jakub Mućk.

2018, Globalisation and the Polish economy: macro and micro growth effects, BIS Papers chapters,in: Bank for International Settlements (ed.), Globalisation and deglobalisation, volume 100, pages 273-289 Bank for International Settlements, with Piotr Szpunar

2018, Trade and growth in the New Member States. The role of global value chains, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2017.1369878

2017, Up or Down the Value Chain? A Comparative Analysis of the GVC Position of the Economies of the New EU Member States, Central European Economic Journal (published online ahead of print). doi: https://doi.org/10.1515/ceej-2017-0003, with Mahdi Ghodsi

2017, Poland and TTIP Trade Effects: Modest Gains, CESifo Forum, ISSN 2190-717X, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, München, Vol. 18, Iss. 1, pp. 10-11

2017, Upstreamness of Employment and Global Financial Crisis in Poland: The Role of Position in Global Value Chains. In: Havlik P., Iwasaki I. (eds) Economics of European Crises and Emerging Markets. Palgrave, Singapore. doi: 10.1007/978-981-10-5233-0_10, with Joanna Tyrowicz

2017, Potential Macroeconomic Effects of the Trade Collapse Due to Economic and Political Crises: The Case of Poland. In: Havlik P., Iwasaki I. (eds) Economics of European Crises and Emerging Markets. Palgrave, Singapore, doi: 10.1007/978-981-10-5233-0_9

2016, Decreasing fertility vs increasing longevity: Raising the retirement age in the context of ageing processes, Economic Modelling 52, January 2016, pages 125-143, with Marcin Bielecki, Karolina Goraus and Joanna Tyrowicz

2016, Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy. In M. Dunin-Wąsowicz (Ed.), Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki (pp. 120–197). Warszawa: WN SCHOLAR, with Jan Michałek & Karolina Pawlak

2015, Analyzing the efficiency of the pension reform: the welfare effects of various fiscal closures, Macroeconomics Dynamics vol. 21(5), with Krzysztof Makarski and Joanna Tyrowicz, https://doi.org/10.1017/S1365100515000383

2015, Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski, Gospodarka Narodowa, Warsaw School of Economics, issue 2, pages 163-193, with Jakub Growiec, Michał Gradzewicz, Zofia Jankiewicz, Piotr Popowski, Katarzyna Puchalska, Paweł Strzelecki and Joanna Tyrowicz [English title: The  role of market services in the growth processes in the economy of Poland]

2015, Small assumptions (can) have a large bearing: evaluating pension system reforms with OLG models, Economic Modelling 48, 210–221, with Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz

2015, Unprivatizing the pension system: the case of Poland. Applied Economics, 47, 833–852, with Krzysztof Makarski and Joanna Tyrowicz


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE