Delia Agostinelli

Młodszy Ekonomista

Delia Agostinelli jest młodszym ekonomistą w CASE. Ukończyła z wyróżnieniem ekonomię i politykę gospodarczą na Uniwersytecie w Bolonii, broniąc pracę pt. „Wpływ wykwalifikowanej migracji na tworzenie kapitału ludzkiego i wzrost gospodarczy krajów pochodzenia”. W CASE Delia angażuje się w projekty związane z zieloną gospodarką, polityką energetyczną, demograficzną, pracowniczą i społeczną. Obecnie jest także wykładowcą mikroekonomii na Uniwersytecie Bolońskim.

W trakcie studiów Delia odbywała staż w Prezydencji Rady Ministrów (Departament Spraw Regionalnych) we Włoszech oraz w Urzędzie Nadzoru i Informacji Finansowej Państwa Watykańskiego, gdzie rozwijała swoje zainteresowania polityką gospodarczą zarówno na szczeblu krajowym, i poziomie UE.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE