Nauka:

Od 1994 r. magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski)

 

Dodatkowe szkolenia:
Comprehensive Course in Applied Market Economics (1998) Joint Vienna Institutte
Introductory Course in Market Economics and Financial Analysis (1997) Joint Vienna Instiutte

Języki:

Polski (ojczysty), angielski (biegły), niemiecki (dobry), rosyjski (dobry)

MAŁGORZATA ANTCZAK


Specjalizacja:
Prywatyzacja, handel międzynarodowy, makroekonomia

 

Doświadczenie:
Projekty CASE:
• Integracja z UE i perspektywy rozwoju krajów Europy Środkowej i Wschodniej - determinanty różnic w produktywności 
• Przyczyny wzrostu gospodarczego na Ukrainie 
• Nierówności podatkowe na Ukrainie: diagnoza, wpływ na gospodarkę oraz propozycje reform 
• Ukraiński program ekonomiczny 
• Przyczyny i analiza kryzysów walutowych w krajach Azji Środkowej, Ameryki Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej. 
• Bilans płatniczy w Polsce. Liberalizacja przepływów kapitałowych w obliczu wejścia do Unii Europejskiej; 
• Analiza systemu szkolnictwa i wpływu edukacji na elastyczność rynku pracy w ramach projektu "Sustaining Growth Through Reform Consolidation" finansowanego przez USAiD; 
• Rola kursu walutowego i polityki kursowej w okresie transformacji gospodarczej. 
• Krajowy raport o rozwoju społecznym w 1997 r. (UNDP - CASE); 
• Sytuacja makroekonomiczna w Ukrainie w 1996 r. 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE