Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy, Other Regions, polityka fiskalna, Trade, economic integration and globalization, Unia Europejska

Fiscal Surveillance in EMU: New Issues and Challenges

 

Opis projektu:

Projekt zrealizowany został na potrzeby Departamentu Ekonomicznego Komisji Europejskiej (European Commission Directorate General for Economic and Financial Affairs). Na podstawie aktualnej charakterystyki fiskalnej i ekonomicznej nowych krajów członkowskich UE, zwłaszcza krajów Europy Centralnej i regionu Morza Bałtyckiego, eksperci CASE pod kierunkiem Marka Dąbrowskiego zbadali rolę najważniejszych czynników w procesie dostosowania nowych członków UE do dyscypliny fiskalnej obowiązującej w UGW. Podjęli także próbę oszacowania stopnia w jakim nadzór fiskalny Unii gwarantuje długoterminową równowagę fiskalną zarówno dotychczasowych, jak i nowych członków Unii.

Wyniki projektu zostały przedstawione 12 listopada 2004 r. w Brukseli podczas międzynarodowego seminarium zorganizowanego przez Departament Ekonomiczny KE. Zaprezentowane wówczas opracowanie pt. "Fiscal Challenges Facing the New Member States", które powstało w ramach projektu wejdzie do książki pt: "Fiscal Policy Surveillance in Europe" pod redakcją Servaasa Deroose i Eleny Flores.

 

Sponsor:

Komisja Europejska