bilans płatniczy, Europe, Financial sector, kurs walutowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka kursowa, Polska, Post-communist transition and development issues, Studia i analizy, transformacja systemowa, złoty

Polityka kursowa w okresie transformacji: Rola kursu walutowego w procesie dezinflacji w krajach przechodzących transformację gospodarczą; Realny kurs złotego a struktura bilansu obrotów kapitałowych Polski