03 Maj 2009 - 04 Maj 2009

Reforma socjalna kraju ze znaczącą rolą ukrytych dochodów: usprawnienie mechanizmów pomocy społecznej na Ukrainie

05.2009 - 12.2009

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie władz Ukrainy w działaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu pomocy społecznej poprzez stworzenie skutecznego mechanizmu szacowania dochodów ukraińskiego społeczeństwa, w tym dochodów ukrytych. Projekt skupi się przede wszystkim na oszacowaniu trudnych do zweryfikowania dochodów gospodarstw domowych z naciskiem na 2 typach trudnych do zweryfikowania dochodów: z uprawy ziemi oraz dochodów wynikających z posiadania mieszkań własnościowych.
W ramach projektu przygotowany zostanie raport przedstawiający narzędzia i metody szacowania dochodów ukraińskiego społeczeństwa, który następnie trafi do ukraińskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerzy:

CASE UA

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.