Języki:

agnielski (ojczysty), niemiecki (biegły), holenderski (poczatkujący), rosyjski (poczatkujący)

Christopher Hartwell


Specjalizacja: 

  • makroekonomia
  • rozwój sektora prywatnego
  • finanse publiczne
  • handel międzynarodowy
  • polityka fiskalna

Prof. Hartwell specjalizuje się w makroekonomii oraz analizie ekonomicznej, rozwoju sektora prywatnego oraz planowaniu strategicznym. Jest doświadczonym menedżerem ds. rozwoju międzynarodowego; przyczynił się do wzrostu oraz promowania reform gospodarczych i finansowych w około 15 krajach, skupiając się na gospodarkach w okresie transformacji. Pracę doktorską z ekonomii obronił na SGH, posiada również dyplom magistra z Uniwersytetu Harvarda oraz licencjat z Uniwersytetu w Pensylwanii.


Od maja 2014 do stycznia 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu CASE. Wcześniej, jako Dyrektor Działu Badań nad Rynkami Światowymi i Badań Instytucjonalnych (Head of Global Markets and Institutional Research) w Moskiewskiej Wyższej Szkole Zarządzania SKOLKOVO, kierował pracami Instytutu Badań nad Rynkami Wchodzącymi w zakresie finansów międzynarodowych i makroekonomii, koncentrując się na sektorze finansowym i rozwoju instytucjonalnym. Ponadto, doradzał rządowi Kazachstanu w zakresie liberalizacji sektora finansowego w kontekście większej integracji euroazjatyckiej, co stanowiło dopełnienie jego badań na temat skutków liberalizacji finansowej na kryzysy, oraz powiązań między brakiem równowagi instytucjonalnej a niestablinością finansową.

 

Wybrane publikacje:

Publikacje książkowe
 
Two Roads Diverge: The Transition Experience of Poland and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming spring 2016.
 
“Sustainable Public Budgets,” with Marcello Signorelli, chapter in Hölscher and Tomann (eds.), Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics (Basingstoke: Palgrave Macmillan), November 2015. ISBN 978-113-7371-37-9.
 
“Institutional Reform,” chapter in Hölscher and Tomann (eds.), Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics (Basingstoke: Palgrave Macmillan), November 2015. ISBN 978-113-7371-37-9.
 
“Property Rights,” chapter in Hölscher and Tomann (eds.), Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics (Basingstoke: Palgrave Macmillan), November 2015. ISBN 978-113-7371-37-9.
 
“The Impact of Liberalization on Financial Volatility: The Case of Transition Economies,” chapter in Karkowska (ed.), Challenges to Financial Stability – Perspective, Models and Policies Volume 1 (Bucharest: ASERS Publishing), January 2015, pp. 121-142. ISBN 978-606-8689-01-2.
 
Institutional Barriers in the Transition to Market: Examining Performance and Divergence in Transition Economies (Basingstoke: Palgrave Macmillan), 2013. ISBN 978-113-7323-70-5.
 
 
Artykuły naukowe
 

“Improving Competitiveness in the Member States of the Eurasian Economic Union: A Blueprint for the Next Decade,” Post-Communist Economies, forthcoming January 2016.
 
“Volatility Spillovers and Contagion in Emerging Europe” (with Konstantin Asaturov and Tamara Teplova), Journal of Applied Economic Sciences, Volume X Issue 6, 2015, pp. 929-945.
 
“A Helping Hand:  Examining the Effect of Foreign Banks on the Business Environment,” International Journal of Emerging Markets, Vol. 11 no. 4 (2015), pp. 875-895.
 
“Wealth Management and Private Banking Services in Developing Markets” (with Bryane Michael and Gary Ho), Journal of Investment Consulting, Vol. 16 no. 1 (2015), pp. 10-19.
 
“Quantifying Non-Tariff Barriers in Ukraine: A Comprehensive Trade Cost Approach,” Applied Economics Letters, published on-line July 31, 2015, DOI: 10.1080/13504851.2015.1049331.
 
“Après le déluge: Institutions, the Global Financial Crisis, and Bank Profitability in Transition,” Open Economies Review, Vol. 26 No. 3(2015), pp. 497-524.
 
“Baudrillard Goes to Kyiv: Institutional Simulacra in Transition,” Journal of Economic and Social Thought, Vol. 2 No. 2 (2015), pp. 92-105.
 
“Revisiting the Environmental Rewards of Economic Freedom” (with Don L. Coursey), Economics and Business Letters, Vol. 4 no. 1 (2015), pp. 36-50.
 
“Capital Controls and the Determinants of Entrepreneurship,” Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 64 no. 6 (2014), pp. 434-456.
 
“Do (Successful) Stock Exchanges Support or Hinder Institutions in Transition Economies?” Cogent Economics & Finance, Vol. 2 No. 1 (2014),
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/.VC5IGhY0_Zg#.VC5IMBY0_Zg.
 
“Developments in the Economies of Member States Outside the Eurozone,” (with Richard Connolly), Journal of Common Market Studies, September 2014, Volume 52, Issue S1, pp. 202-218.
 
“Capitalism and (versus?) Democracy: Stock Markets and Democratization in Transition,” Applied Economics Letters, Volume 21, No. 14 (2014), pp. 979-983.
 
“Institutional Deterioration in Transition Economies: Playing Follow-the-Leader during the Global Financial Crisis?”  Transition Studies Review, Vol. 20 No. 2 (2013), pp. 131-147.
 
“A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of Further Economic Integration in the CIS,” Business Horizons, Vol. 56 no. 4 (2013), pp. 411-420.
 
“The Role of Central Banks in Maintaining Monetary Stability during the Global Financial Crisis,” Banks and Bank Systems, Vol. 7 n 3 (2012), pp. 51-69.
 

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE