Języki:
Polish (native)
English (fluent)
Russian (Fluent)
Macedonian (Fluent)
Albanian (Basic)

Małgorzata Markiewicz


Specjalizacja:
polityka makroekonomiczna z uwzględnieniem zagadnień fiskalnych oraz współzależności między polityką fiskalną i monetarną.

Doświadczenie:

Poprzednie stanowiska:
• Konsultant, Bank Światowy, Polska, 2004
• Ekspert, Business Center Club (2003-2004)
• Doradca Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP - ewaluacja projektów prawa podatkowego i budżetowego 2003-2004

Projekty CASE:

• Projekty doradcze w Kirgistanie (1996, 1997), Gruzji (1997), Ukrainie (1995, 1998-2000)
• Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny, Prognozy (PG TOP)
• Białoruś: Program reform ekonomicznych oraz wsparcia technicznego w kwestiach fiskalnych.
• Ukraina: Projekt makroekonomiczny, HIID

Wykształcenie:
Doktor ekonomii (PAN)

Znajomość języków:
polski (ojczysty), angielski (biegły), rosyjski (biegły)


Zaangażowanie projektu: ekspert