Nauka:
  • doktorat, ekonomia, Uniwersytet Warszawski (1980),
  • studia magisterskie, ekonomia, Uniwersytet Warszawski. 
Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły), francuski (biegły), rosyjski (biegły).

IRENA TOPIŃSKA


Specjalizacja: 

  • polityka społeczna i redukcja ubóstwa

Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

  • CASE Fellow.

Poprzednie stanowiska:

  • konsultant, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego,
  • konsultatnt, Senacka Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • doradca Ministra Pracy,
  • doradca, Główny Urząd Statystyczny, (1989-1990, 1995, 1997),
  • wykładowca, Uniwersytet Warszawski.

Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE