Pliki:
CV
CV_15

Irina Sinitsina


Doświadczenie:

Obecne stanowisko:

  • pracownik badawczy, Instytut Ekonomi Międzynarodowej i Studiów Politycznych, Rosyjska Akademia Nauk.

Poprzednia stanowiska:

  • CASE Fellow,
  • konsultant, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju-Federacja Rosyjska (2002),
  • pracownik badawczy, Wyższa Szkoła Ekonomii/Ministerstwo Rozwoju i Handlu (2002),
  • współlider projektu, Ministerstwo Ekonomii Federacji Rosyjskiej (1999),
  • współlider projektu, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej (1999).

Wykształcenie:

  • doktorat, ekonomia, Instytut Ekonomii Światowego Systemu Socjalistycznego, Rosyjska Akademia Nauk (1979-1983),
  • studia magisterskie, geografia, Uniwersytet Moskiewski (1971-1975).

Języki:

rosyjski (ojczysty), polski (biegły), angielski (biegły).

 

 


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE