Języki:

polski (ojczysty), angielski (biegły)

Maciej Sobolewski


Specjalizacja: 

  • teoria gier
  • teoria konkurencji i organizacji rynku
  • ekonomia telekomunikacji i rynków sieciowych
  • konkurencyjność przemysłowa

Dr Maciej Sobolewski w 2006 roku obronił pracę doktorską z ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał również tytuł magistra socjologii. Zajmuje się badaniami w dziedzinach: industrial organization, ekonomii regulacyjnej i teorii konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem rynków elektronicznych, technologii ICT oraz innowacji. W latach 2007-2011pracował jako senior ekspert w centrum badawczo-rozwojowym France Telecom „Orange Labs”. Uczestniczył w wielu projektach badawczych dotyczących modelowania konkurencji, dyfuzji innowacji, aukcji na częstotliwości i sieci społecznościowych.

Maciej Sobolewski jest adiunktem na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertem CASE. W latach 2011-2014 pełnił funkcję wiceprezesea CASE, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój nowych obszarów badawczych.

 

Wybrane publikacje:

Czajkowski M., M. Sobolewski (2013), “Switching Costs and Network Effects – How Much Do they Really Matter in Mobile Telecommunications?”. WNE Working Papers.

Poniatowski G., M. Sobolewski (2013), “What Affects the Main Engine of Growth in the European Economy? Industrial Interconnectedness and Differences in Performance of Business Services Across the EU25”. CASE Studies and Analysis.

Czajkowski M., M. Sobolewski. (2012), “Network effects and preference heterogeneity in the case of mobile telecommunications markets”, Telecommunications Policy, 36(3):197–211.

Cylwik A., K. Lada, K. Pietka, M. Sobolewski „Ekonomiczny potencjał gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa” (Economic potential of shale gas in Poland in 2012-2025. Scenario analysis). CASE Network Reports 2012.

Czajkowski M., M. Sobolewski. (2011), “Measuring network effects in mobile telecommunications markets with stated-preference valuation methods”, International Journal of Management and Network Economics, 2(2):197-215.

Sobolewski M. (2010-), “Modelling churn in telecommunications with proportional hazard approach – the role of contract duration”.

Sobolewski M., J. Konieczna, W. Paczyński „Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracodawców” (incentives for unofficial employment - employers perspective) (w:) Bednarski M., E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (red.) „Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce” (Determinants of shadow economy In Poland). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2008.

Sobolewski M. (2007-), „The impact of mobile number portability on the diffusion of mobile telephony cross the European Union”.

Cylwik A., Gorzynski M., Jakubowska K., Pander W., M. Sobolewski „Evaluation of Transition Facility Program for Internal Market in Poland: 2004/016-829.02.03 Competition Protection, 2005/017-488.02.04 building capacity of NRA in energy sector - URE 2005/017-488.02.05 building capacity of NRA in telecommunications sector - UKE” CASE, 2007.

Balcerowicz E, Sobolewski M. “Competitiveness of the Polish Manufacturing Sector. Does Government Policy Maters?”. CASE Network Report Nr 62, CASE Warszwa 2005.

Sobolewski M., A. Sowa, M. Walewski „Praca z perspektywy wieku. Praca dla młodych” (Jobs from Age Perspective – Jobs for Young People), in: Boni M., S. Golinowska (eds.) „Raport o Rozwoju Społecznym – Polska 2003. W trosce o pracę” (Poland 2003 - Social Development Report. In Concern with Work), 2004 UNDP.

Golinowska S., A. Radziwill, M. Sobolewski, M. Walewski “Lokalny rynek pracy w Łomży i powiecie łomżyńskim – stan obecny i perspektywy rozwoju” (regional labour market in the city of Lomza and in Region (Powiat) Lomzynski – current state and future prospects), CASE Network Reports, Warszawa 2003.

Gajewski M., Sobolewski M., R. Woodward “Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa” (The Use of Various Sources of Finance by Microenterprises), in Balcerowicz E. (ed.) “Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele” (Microenterprises. Economic Situation, Financing and Ownership). CASE, Warszawa 2002.


Zaangażowanie projektu: ekspert

Publikacje CASE