01 Kwi 2006 - 02 Kwi 2006

Wsparcie Unii Europejskiej dla polityku fiskalniej w Bośni i Hercegowinie

04.2006 - 04.2008

Opis Projektu:

Proces stabilizacji i asocjacji wymaga aby Bośnia i Hercegowina poprawiły, inter alia, makroekonomiczną i fiskalną stabilność i wzmocniły legalne, instytucjonalne i administracyjne struktury. Komisja Europejska przygotowała propozycję dla zarządu decyzyjnego (CD) nt. zasad, priorytetów i warunków zawartych w Europejskiej współpracy razem z Bośnią i Hercegowiną. Dzięki wdrożeniu tego projektu, podniesione zostały administracyjne, ekonomiczne, fiskalne oraz statystyczne zdolności rządów Bośni i Hercegowiny, zaś krótko- i średniookresowe priorytety  spełniały warunki do przygotowań tych państw do dalszej integracji z UE.

 

 

 

Ten cel był osiągnięty poprzez:

 

 

 • ułatwienie procesu sformułowania polityki fiskalnej w GB ITA/FC-u

   

 • podniesienie jakości doradztwa politycznego a tym samym ich autorytetu

   

 • budowę zdolności ekonomistów MAU/GB oraz  FC i doradców politycznych

   

 • popieranie budowy kooperacji między ważnymi instytucjami

   

 • rozwój konsekwentnego raportowania danych finansowych

   

 • wzrost świadomości finansowego rozwoju (publikacje, strona internetowa)

   

 • zidentyfikowanie potrzeb sprzętu, by móc połączyć GB/FC i trzy ministerstwa finansów

   

Najważniejsze rezultaty tego projektu byly następujące:

 

 

 • poprawienie doradztwa politycznego na poziomie makroekonomicznym i fiskalnym

   

 • rozwój zcentralizowanej koordynacji polityki ekonomicznej i jej instytucjonalnego zaplecza.

   

 

Partnerzy:

 

Hulla & Co. Human Dynamics (consortium leader)
DIW - German Institute for Economic Research

Sponsor:

Komisja Europejska - EuropeAID: CARDS