01 Wrz 2004 - 01 Cze 2005

Wstępna analiza wykonalności, obszary priorytetowe i instytucjonalna pomoc w zamianie długu na inwestycje ekologiczne w Kirgistanie


Opis projektu: 
Projekt finansowany przez OECD i realizowany przez zespół ekspertów CASE i CASE Kirgistan (Michał Wilczyński, Małgorzata Markiewicz, Roman Mogilewski). Zadaniem tego projektu była pomoc dla rządu Republiki Kirgistanu w ocenie korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z zamianą długu zagranicznego na inwestycje ekologiczne. Opracowane przez ekspertów CASE i CASE Kirgistan dane oraz raporty mogą być pomocne dla rządu w podejmowaniu strategicznych decyzji, jak również mają wspierać negocjacje władz Kirgistanu z potencjalnymi kredytodawcami i sponsorami. Eksperci przeprowadzili wstępną analizę wykonalności zamiany długu na inwestycje ekologiczne i sformułowali instytucjonalne rekomendacje dotyczące zarządzania wydatkami. Wyniki projektu oraz rekomendacje były prezentowane na konferencji w Biszkeku 28 czerwca 2005 r.


Partner:

CASE-Kirgistan


Sponsor:

OECD