01 Sty 2000 - 01 Cze 2001

Renta emisyjna jako źródło finansowania budżetu państwa: analiza czynników określających wielkość przychodów NBP z tytułu prowadzenia polityki pieniężnej oraz ilość środków przekazywanych do budżetu

Opis projketu:

Prace badawcze realizował zespół koordynowany przez Jacka Cukrowskiego.

Celem projektu było:

  • opracowanie specyficznej dla NBP metodyki określania wielkości dochodów z tytułu posiadania monopolu na emisję pieniądza oraz jej zastosowanie do analizy czynników determinujących wielkość środków przekazywanych do budżetu
  • wyjaśnienie związku między wzrostem wartości zmiany bazy monetarnej (jak również stopy inflacji), polityką banku centralnego i dochodami budżetu państwa z tytułu senioratu
  • oraz analiza efektywności uwarunkowań prawnych oraz procedur operacyjnych NBP.

W pracach wykonanych w ramach projektu pokazano w jaki sposób bank centralny dysponujący niezależnością operacyjną może mieć wpływ na wielkość dochodów budżetu z tytułu renty emisyjnej (nawet w przypadku braku wzrostu bazy monetarnej) oraz, że zwiększenie zakresu finansowania sektora publicznego powinno być raczej osiągnięte poprzez wzrost sprawności, skuteczności i efektywności działania banku centralnego, niż poprzez wzrost podaży pieniądza i poziomu inflacji.

Konferencja końcowa odbyła się w dniu 18 maja 2001 r. w Warszawie. Wyniki badań opublikowano w serii Studia i Analizy (nr 227, 228, 229 i 230), w serii Raporty CASE (nr 42) oraz w serii CASE - CEU Working Papers nr 37.

Sponsor:

Komitet Badań Naukowych