Advisory, Europe, Labor market, social policy and social services, Polska, rynek pracy

Raport pt. Młodzi w pracy


Opis projektu:

Stanisława Golinowska, Maciej Sobolewski oraz Mateusz Walewski uczestniczyli po raz drugi z rzędu w badaniach AIG oraz Gazety Wyborczej na temat sytuacji osób młodych na rynku pracy. Raport z badań pt. Młodzi w pracy ukazał się w kwietniu 2003 r. Analizuje on sytuację polskiego rynku pracy z punktu widzenia osób w wieku 25-30 lat i opisuje charakterystyczne dla osób z tej grupy wiekowej strategie utrzymania pracy i awansu.