badania oświatowe, CERI, dane oświatowe, edukacja, Global/Multiregional, Inne, Labor market, social policy and social services, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Private sector development, innovation and knowledge-based economy

Rozwój edukacji - polityka i badania. Raport podsumowujący konfrencję CERI - MEiN - CASE

Raport ten stanowi podsumowanie i próbę rozwinięcia wybranych wątków konferencji zorganizowanej w grudniu 2005 roku wspólnie przez Centre for Educational Research and Innovation (CERI) przy OECD, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.