01 Kwi 2020 - 30 Kwi 2024

Dialogi Monetarne. Umowa ramowa o zapewnieniu zewnętrznej ekspertyzy w dziedzinie ekonomii i polityki pieniężnej

Umowy ramowe mają wspierać działania Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) poprzez zapewnienie jej możliwości zasięgnięcia opinii ekspertów w zakresie jej kompetencji. W ramach takich umów ECON korzysta z rad niezależnych ekspertów w dziedzinach ekonomii i polityki pieniężnej, aby skutecznie prowadzić swoje analizy, zwłaszcza w zakresie dialogów monetarnych pomiędzy ECON a Europejskim Bankiem Centralnym.

Zamówiona ekspertyza dotyczy szerokiego spektrum tematów związanych z pracami ECON w dziedzinie unijnej integracji ekonomicznej i monetarnej, w tym aspektów rządowych i instytucjonalnych. Ekspertyza ma poszerzyć wiedzę Komisji i zapewnić jej stabilne podstawy naukowe, na których będą mogły opierać się jej własne inicjatywy. Taki system ma zapewniać komisjom parlamentarnym elastyczność i niezależność, dając im odpowiadający ich potrzebom, szybki dostęp do technicznej i naukowej wiedzy oraz ułatwiając członkom komisji korzystanie z dostępnych informacji w ich codziennej pracy. System umożliwia również Parlamentowi Europejskiemu ogląd działań w długoterminowej perspektywie.

W ramach umowy eksperci CASE przygotowali szereg publikacji.

Finansowanie projektu: Parlament Europejski