01 Sty 2002 - 01 Sty 2003

Analiza systemu zabezpieczeń społecznych w krajach kandydujących do UE (Study on the Social Protection System in the 13 Applicant Countries)

Był to projekt Unii Europejskiej, współfinansowany przez stowarzyszenie niemieckich ubezpieczeń społecznych (GVG). Badania porównawcze systemów opieki społecznej w kilkunastu krajach, realizowane od stycznia 2002 objęły Europę Środkowo-Wschodnią, Kraje Bałtyckie, Maltę, Cypr oraz Turcję.

Prace polskich ekspertów: Katarzyny Piętki, Christopha Sowady i Macieja Żukowskiego koordynowała Stanisława Golinowska. W grudniu 2002 roku na konferencji w Brukseli prezentowane były raporty omawiające podstawowe instytucje zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach. Dyskutowany był także wstępny raport syntetyczny, przygotowany na ich podstawie przez Komisję Europejską i ekspertów GVG.