03 Lip 2010 - 04 Lip 2010

Poprawa i modernizacja procedur zarządzania Ministerstwa Finansów Republiki Serbii

07.2010 - 04.2011

Opis projektu:

Mając na względzie wyzwania jakie przyniósł kryzys gospodarczy, Ministerstwo Finansów Republiki Serbii rozpoznało potrzebę poprawy wewnętrznych procedur oraz funkcjonowania całej instytucji, a także opracowania jasnych zasad i regulacji w zakresie zarządzania i podziału kompetencji. Reguły te zostały opracowane w oparciu o dobre praktyki innych państw europejskich. 

Projekt składa się z dwóch etapów w trakcie których CASE świadczył usługi doradcze w celu poprawy procedur zarządzania w Ministerstwie. Zwieńczeniem pierwszego etapu było przygotowanie raportu, który zawierał diagnozę instytucjonalną oraz szczegółowy plan realizacji kolejnego etapu. W drugim etapie opracowano plan precyzyjnie określonych działań w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla poprawy systemu zarządzania Ministerstwa. 

Sponsor:

OSI-LGI